Panjunan, Petarukan, Pemalang

Panjunan kui desa ingi kecamatan PetarukanPemalangJawa TengahIndonesia.
Desa Panjunan dilewati 3 ( telu ) Kali, yoiku :

  1. Kali Banteng, 
  2. Kali Comal, 
  3. Kali Semut. 
Kali sing paling gedhe nglewati Desa Panjunan yoiku Kali Comal. Kali Comal dhewe yoiku kali  sing  paling gedhe ning Kabupaten Pemalang.

Kali Comal yang melewati Desa Panjunan
Amarga kelewatan Kali Comal dadi Desa Panjunan terbelah dadi loro (2) wilayah yoiku :

  1. Panjunan Lor Kali
  2. Panjunan Kidul Kali.
Penduduk Desa Panjunan sing akeh kerja dadi  Petani. Ono ugo sing kerja dadi Guru, PNS dan Karyawan Pabrik utawa Konveksi. 
Penduduk sing isih nom sing akeh ngrantau ing  Jakarta
Ing Desa Panjunan Kecamatan Petarukan ono Pondok Pesantren, jenenge Pondok Pesantren Nurul Hasan. 
Pondok pesantren ikii diasuh kaliyan Kyai Ulinnuha Ibrahim. 

Salah sakwijine  tokoh Desa Panjunan dadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pemalang periode 2008 - 2013, Yoiku Drs. H. Ma'un Mas'ud, SH., sing ngasuh Ma'had Al Falah Desa Panjunan.
Panjunan Kidul Kali dibagi dadi 12 RT.
Setiap tahun Ing Desa Panjunan Kecamaytan Petarukan , Tepate ing prapatan Desa Panjunan slalu diadakake Pengajian Gedhe ( Biasane diladakan sakwise Hari Raya Idul Fitri ) sing danane 100% ditanggung maring PPDS ( Sakwijine Paguyuban Pemuda Rantau soko Dukuh Sokorojo ) sing kerja ing Jakarta. 
Acara kiye wis berlangsung turun temurun.
Tujuan diadakake acara iki antara lain

  1. Kanggo ningkatake Silaturahmi antar Warga Perantau Desa Panjunan karo Warga sing ora ngrantau, 
  2. Ningkatake Iman lan Taqwa dumatheng Allah SWT, 
  3. Ningkatake perekonomian masyarakat ( biasane yen ono Pengajian Gedhe ing Desa Panjunan musti akeh sing dodolan, ono sing adol Klambi, mainan, makanan, lan liya-liyane )

0 komentar:

Posting Komentar